Zaļumballes orķestris

Zaļumballes orķestris

 

Kas tas ir

Zaļumballes orķestris ir orķestris, kurš savā darbībā atjaunos kopš "Padomju laikiem" aizmirsto Zaļumballes tradīciju, kad pūtēju orķestra pavadībā bija iespēja izdejoties un izballēties kārtīgā latviešu Zaļumballē. Šobrīd par Zaļumballēm ir dzirdēts saucam pat smagā metāla pasākumus. Tādēļ esam izveidojuši šo orķestri, lai Latvijā atjaunotu Zaļumballi kā jēdzienu un dzīvesstilu - Zaļumballe ir vieta, kur latvietis varēs izbaudīt kārtīgu latviešu balli, tajā pašā laikā centīsimies novērst gadījumus, kad cilvēks ejot uz Zaļumballi tiešām arī nokļūtu kārtīgā latviešu zaļumballē.

Stils

Zaļumballes orķestra priekšnesums ir spēlēšana ballē. Parastais laiks, ko orķestris spēlē ir 3 "taimi". Programmā ir plašs repertuārs sākot no "Dzintara jūras" līdz Paulam.

Priekšnesums

Priekšnesums izmantojams pamatā tikai kā balles orķestris.

Projekta izcenojumi  - sākot no EUR 950,00 (ar iekļautiem nodokļiem) par 3 stundu zaļumballi + degvielas izmaksas priekšnesumiem ārpus Rīgas.

Par precīzām izmaksām lūdzu zvanīt. Tālrunis 29148642.

Sastāvs

Autentisks zaļumballes orķestra sastāvs - 3 trompetes, 2 baritoni, tuba, akordeons, sitaminstrumenti

Tehniskās nepieciešamības

Kolektīvs nav prasīgs tehniskā ziņā - Kultūras namu, koncertzāļu halles un āra koncertu vietas var piepildīt ar savu skaņu. Vienīgi, ja pasākums notiek lielā hallē, vai estrādē, tad tomēr ir nepieciešami pie mikrofoni (var būt stacionāri).