Meistarklases "Showbrass studio"

Jums ir iespēja vienoties par meitarklasē pūšaminstrumentu spēlē (trompete, trombons, eifonijs) un vokālajā mākslā pie vadošajiem Latvijas profesionāļiem.

 

 

Tālrunis informācijai 29148642